Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Menighetene i Re

Våle, Ramnes, Fon, Revetal,
Undrumsdal og Vivestad

Kirkens Ferieklubb 2019


Bli med på artige dager på starten av sommerferien! Tilbud til deg som er ferdig med 4. eller 5. klasse.

Les mer

 

Kirkens Ferieklubb 2019


Bli med på artige dager på starten av sommerferien! Tilbud til deg som er ferdig med 4. eller 5. klasse.

Les mer

 

Bli med i givertjenesten


Nå kan du bli med i givertjenesten til Revetal menighet ved å registrere deg på nett. Revetal menighet trenger økte inntekter for å opprettholde dagens satsing, og for å vokse.

Les mer

 

Bli med i givertjenesten


Nå kan du bli med i givertjenesten til Revetal menighet ved å registrere deg på nett. Revetal menighet trenger økte inntekter for å opprettholde dagens satsing, og for å vokse.

Les mer

 

Takk for ditt bidrag!


Bidrag fra Re til årets Fasteaksjon sikret 400 personer som manglet vann varig tilgang på rent vann!

Les mer

 

Takk for ditt bidrag!


Bidrag fra Re til årets Fasteaksjon sikret 400 personer som manglet vann varig tilgang på rent vann!

Les mer

 

Babysang i nye lokaler


Babysang er når foreldre og babyer synger sammen! Dette er en fin måte å ta seg tid til å synge og ha aktiviteter på. Bli med hver tirsdag på det nye biblioteket på Revetal!

Les mer

 

Babysang i nye lokaler


Babysang er når foreldre og babyer synger sammen! Dette er en fin måte å ta seg tid til å synge og ha aktiviteter på. Bli med hver tirsdag på det nye biblioteket på Revetal!

Les mer

 
 

En god tradisjon

I Re døpes ca. 60 barn hvert år i Den norske kirke. I mars ble Sizzi Solberg døpt, for familien Solberg er dåp en god tradisjon og en anle...

Les mer

 

Maler Frans av Assisis bønn

Hun har brukt tre måneder på å male Frans av Assisis bønn, i mars kunne man se Anne Martha Kjærs bildesyklus i forbindelse med Revetal meni...

Les mer

 

Fon kirkes historie

Søndag 10. februar ble Fon kirkes informasjonstavle høytidelig avduket av prost Harald Bryne. Tavlen gir et lite innblikk i kirkens 800-åri...

Les mer

 

Hvite kirketekstiler i Våle

Under gudstjenesten på Kristi Åpenbaringsdag, 6. januar, ble to av de nye kirketekstilene i hvit liturgisk farge tatt i bruk for første gan...

Les mer

Flere saker