Kirkevalget 2023


KIRKEVALGET 2023

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd

 

Forhåndsvalg

Det er åpent for forhåndsstemming på Kirkekontoret på Revetal (Revetalgata 10) torsdag 31. august kl 15 - 20 og onsdag 6. september kl 11 - 14.

En kan også forhåndsstemme digitalt: Gå inn på kirkevalget.no

Valg til Menighetsråd og Bispedømmeråd

 

Forhåndsvalg

Det er åpent for forhåndsstemming på Kirkekontoret på Revetal (Revetalgata 10) torsdag 31. august kl 15 - 20 og onsdag 6. september kl 11 - 14.

En kan også forhåndsstemme digitalt: Gå inn på kirkevalget.no

Valgdagen

Valgdagen kan du stemme mellom kl 09 – 21 på følgende steder:

Revetalhallen

Solerød skole

Våle Samfunnshus

 

Bispedømmerådet

Til bispedømmerådet er det lister fra Nominasjonskomiteen, fellesliste Bønnelista og Frimodig kirke og Åpen folkekirke. Alle disse kan du finne på nettet for å se.

 

Menighetsrådene i Re

Hver menighet har en liste. Du kan gi ekstrastemme (kryss) på opptil 3 personer og føye til inntil 3 valgbare personer i soknet ditt. Det er ikke tillatt å stryke.

 

Fon sokn:

1. Harald Solberg f 1950

2. Wenche Weum Bue f 1950

3. Irene Lønn Hvidsten f 1954

4. Ragnhild Elise Fjeld f 1950

5. Jan Arne Sjuve f 1948

6. Tove Bråten f 1958

7. Mikkel Solberg f 1992

8. Marit Louise Solberg f 1953

 

Ramnes sokn:

1. Bent Bjune f 1961

2. Mina Kaasa Vollen f 1984

3. Mona Kirkevold f 1970

4. Mina Marie Nyhus f 1996

5. Vidar Pedersen f 1959

6. Bernhard Marti f 1971

7. Hildegunn Horn  f 1950

8. Merethe Engen  f 1967

9. Mariann Bentzen Pedersen f 1971

 

Undrumsdal sokn:

1. Monica Kiste Bergan f 1971

2. Helene Galabuzi Gjelsås f 1982

3. Ingeborg Høstmark Kroknes f 1962

4. Edel Marie Hiim f 1972

5. Karl Anders Bråten f 1948

6. Berit Therese Bruserud f 1978

7. Turid Magnor f 1964

8. Anastasi Zannas f 1971

 

Vivestad sokn:

1. Jens Olav Johnsen-Solløs f 1964

2. Anne Margrethe Sveistrup Tufte f 1956

3. Solveig Haugan Jonsen f 1957

4. Nina Podhorny f 1961

5. Ambjørg Marie Akerholt, f 1957

6. Tor-Arne Bratteli f 1970

 

Våle sokn:

1. Arne Nøkland f 1964

2. Stina Margrete Aanderaa Neergård f 1973

3. Arnfrid Lyngved f 1960

4. Thorvald Hillestad f 1951

5. Live Enerhaugen Haugen f 1972

6. Inger Marie Olsen f 1949

7. Vigdis Lønmo f 1955

8. Kari Aasmoe Brundtland f 1944

9. Jan Ove Erstad f 1962

10. Ole Harald Neergård f 1973

11. Kirsten Hannevig f 1953

Tilbake