Vil ha en åpen folkekirke


Therese Bruserud og Thorvald Hillestad ble i høst valgt inn i hvert sitt menighetsråd. Thorvald Hillestad går fra ordførervervet i Re til oppgaver i et av de ni menighetsrådene i nye Tønsberg kommune.

De nye menighetsrådene er nå i gang med å konstituere seg. Blant dem er Thorvald Hillestad, som er nyvalgt medlem til Våle menighetsråd og Berit Therese Bruserud som tok gjenvalg i Undrumsdal menighetsråd. Nå skal de være med å lede menighetenes arbeid i nye Tønsberg kommune.

En kirke for folk flest
Thorvald Hillestad blir medlem i Våle menighetsråd, han sier at han nok er en «folkekirkerepresentant». -Med det mener jeg at jeg håper kirken kan ha en betydning for folk flest på en eller annen måte. Den skal bidra til å videreføre den kristne kulturarven som hele samfunnet vårt bygger på. De fleste av oss har kanskje ikke en personlig kristen tro. Likevel ønsker vi å vie oss i kirken og døpe barna våre der. Vi ser gjerne at de konfirmeres i kirken og vi ønsker en kirkelig begravelse, sier Thorvald Hillestad.

Gjøre noe for bygda
Berit Therese Bruserud tok gjenvalg og skal nå i gang med sin andre fireårs-periode som menighetsrådsmedlem. -Jeg ønsker å engasjere meg videre i menighetsrådet fordi jeg ser behovet for deltagelse og fordi jeg ønsker å gjøre noe for bygda jeg bor i. Jeg gleder meg til å sette sammen nytt råd og håper vi får en god start på perioden, sier Therese
-Når jeg ser tilbake på de fire årene jeg har bak meg tenker jeg først og fremst på alle de menneskene jeg har blitt kjent med og fått lov til å samarbeide med, både frivillige og ansatte i kirken og andre rundt som bidrar, det har vært en stor glede. Jeg har lært mye om hvordan kirken fungerer med sine ansatte og råd og utvalg. Det har gått opp for meg hvilke flotte bygninger og kulturverdier som kirkene våre er. Det jeg har skjønt er at kirken er folk, og aller flest helt vanlige folk som meg selv, derfor passer alle inn og alle skal føle seg velkommen. Takk til alle som stemte på meg, sier Therese.

Menighetssenter på Revetal
-Kirken må også være noe for den personlig troende, sier Thorvald Hillestad. Den må være et sted hvor du henter trøst og styrke i tvil- og trosspørsmål og får mat til kristenlivet ditt. Jeg vil gjerne være med på en videre utvikling av kirkestrukturen i Re. Revetal har blitt et senter for både Re-innbyggerne og regionen vår. Private krefter har gjort en fantastisk jobb for å utvikle Revetal til det handels- og servicesenteret det har blitt. Også offentlig sektor har bidratt med sitt ved å legge viktige tjenester som helse, omsorg, skole og kultur til sentrum.
Kanskje er tiden moden for å tenke at Revetal også bør romme et menighetssenter for hele Re? Nå når kommuneplanen for den nye kommunen skal lages er det viktig å bringe dette spørsmålet på bane.

Varierte oppgaver
Berit Therese Bruserud liker de varierte oppgavene som et menighetsråd har.
- Med kun en gudstjeneste i måneden i Undrumsdal synes jeg det er hyggelig å bidra til at alle føler seg velkomne om du er fast kirkegjenger, konfirmant eller dåpsfamilie.  Vi har satset på kirkekaffe i Undrumsdal og det får vi mange hyggelige tilbakemeldinger på, kaffeskvetten, kakestykket og en liten prat tar ikke mye tid eller krever masse planlegging. Eller er arbeidet i menighetsrådet variert og det blir hva du gjør det til. I forrige periode var Therese med å starte StayUp koret i Undrumsdal. – Det har gitt mye glede og det kommer til å fortsette med å delta i gudstjenester og å arrangere sommer- og julekonserter. Koret øver i kirken hver onsdag fra 17.30 og bidrar til at kirken blir brukt litt utenom gudstjenester og begravelser. Jeg tror det er hyggelig å se at lyset er på når man kjører forbi, sier Therese.

Resultater menighetsrådsvalg i Re
Resultatet fra årets menighetsrådsvalg viser at valgoppslutningen samlet i Re var på 14,3 prosent. Det er en nedgang fra valget i 2015 der valgoppslutningen var på nærmere 18 prosent.
Av totalt nærmere 6000 stemmeberettigede i Re gikk 800 til stemmeurnene ved årets kirkevalg. Resultatet viser rekkefølge med antall stemmer i parentes.

Våle menighetsråd:
Antall stemmer: 348, antall stemmeberettigede: 2443, valgoppslutning: 14,2 %

Faste medlemmer:
Thorvald Hillestad, Hengsrudveien, 3174 Revetal, (434)
Nils Øyvind Kjøl, Tomtveien, 3178 Våle (425)
Svein Terje Kvestad, Biboveien, 3178 Våle (392)
Astrid Gjersøe, Skinneneveien, 3178 Våle (388)
Elsie Benedicthe Lyngås, Brekkeåsveien, 3178 Våle (378)
Runa Østmann Gabrielsen, Bruserudveien, 3083 Holmestrand (371)

Varamedlemmer/slenger:
Valborg Lid Enne, Sørbyveien, 3178 Våle (361)
Jan Ove Erstad, Korsgårdsveien, 3089 Holmestrand (360)
Bjørg Dalseth, Holtungveien, 3083 Holmestrand (355)
Kari Aasmoe Brundtland, Skaugveien, 3178 Våle (16)

Ramnes Menighetsråd:
Antall Stemmer: 216, Antall Stemmeberettigede 1970, Valgoppslutning: 11 %
Faste Medlemmer:
Bent Bjune, Bjuneveien, 3174 Revetal (284)
Birgitte Hildrestrand Furuseth, Åsveien, 3175 Ramnes (270)
Bernhard Marti, Himbergveien, 3175 Ramnes (245)
Einar Kirkevold, Berganveien, 3175 Ramnes (243)
Lene Merete Gjersøe, Skjoldveien, 3174 Revetal (242)
Mina Kaasa Vollen, Berganveien, 3175 Ramnes (236)
Varamedlemmer:
Mai Brit Andersen, Bjunegrenda, 3174 Revetal (232)
Vidar Pedersen, Berganveien, 3175 Ramnes (231)
Ingrid Andrea Granerød, Skjeggestadveien, 3174 Revetal (229)
Roar Venås, Fylkingen, 3174 Revetal (228)
Svein Herman Klausen, Fossanveien, 3175 Ramnes (225)

Fon Menighetsråd:
Antall Stemmer: 107, Antall Stemmeberettigede: 452, Valgoppslutning: 23,7 %
Faste Medlemmer:
Harald Solberg, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (154)
Berta Gunnerød, Sagabakken, 3174 Revetal (132)
Anne Gran Bore, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (131)
Sissel Frellumstad, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (118)
Maria Louise Espolin Homb, Skotvedtveien, 3174 Revetal (116)
Irene Lønn Hvidsten, Fonsveien, 3174 Revetal (114)
Varamedlemmer:
Ragnhild Elise Fjeld, Fonsveien, 3174 Revetal (114)
Eir Holm, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (109)
Gro Solberg Dahl, Kapellanveien, 3174 Revetal (109)

Vivestad Menighetsråd:
Antall Stemmer: 62, Antall Stemmeberettigede: 215, Valgoppslutning: 28,8 %
Faste Medlemmer:
Kari Frey Stokke, Vestbygdveien, 3175 Ramnes (73)
Ambjørg Marie Akerholt, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (70)
Tor-Arne Bratteli, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (67)
Solveig Haugan Jonsen, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (67)
Inger Johanne Grelland, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (65)
Lars Sølversen, Vivestadåsen, 3175 Ramnes (65)
Varamedlemmer/slengere:
Ann Kristin Hotvedt, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (9)
 

Undrumsdal menighetsråd:
Antall Stemmer: 68, Antall Stemmeberettigede: 540, Valgoppslutning: 12,6 %

Faste Medlemmer:
Berit Therese Bruserud, Kåpeveien, 3176 Undrumsdal (93)
Ann-Karin Joberg, Grettelia, 3176 Undrumsdal (91)
Monica Kiste Bergan, Solbyveien, 3176 Undrumsdal (79)
Anastasi Zannas, Solbyveien, 3176 Undrumsdal (76)
Varamedlemmer:
Anne Marie Sundby, Hjortefaret, 3176 Undrumsdal (74)
Edel Marie Hiim, Grøumveien, 3176 Undrumsdal (74)
Arnhild Høgvoll Rustan, Gretteåsveien, 3176 Undrumsdal (74)
Geir Ove Nilssen, Undrumsdalveien, 3176 Undrumsdal (73)
Ingeborg Høstmark Kroknes, Gretteåsveien, 3176 Undrumsdal (71)

Tilbake