Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Maler Frans av Assisis bønn


Hun har brukt tre måneder på å male Frans av Assisis bønn, i mars kunne man se Anne Martha Kjærs bildesyklus i forbindelse med Revetal menighets gudstjeneste på Røråstoppen skole.

Tekst og foto Nadine Vaagen, prest Revetal menighet

Anne Martha Kjær er en av våre kjente lokale kunstner. Bosatt i Ramnes begynte Anne Martha i 2000 som kunstner. I starten hadde hun utstilling på Våle samfunnshus og Brårtunet. De senere årene ble det  utstillinger i leiren i Stavern.  Så rammet sykdommen familien: Først var det sønnen som fikk kreft, så fikk kunstneren selv en alvorlig hjertesykdom i 2015. Etter det har det bare vært små utstillinger i privat regi. Nå har Anne Martha Kjær laget en bildesyklus til Frans av Assisis bønn.

Kreativ prosess
Jeg treffer Anne Martha på morningen. Kaffekannen står klar. På stuebordet ligger det variert litteratur, Bibelen og selvfølgelig Kristin Floods „Jakten på en annen rikdom: i Frans av Assisis fotspor“. Denne boka var en viktig brikke i den kreative prosessen rundt Assisis bønn.
„Da jeg ble syk, fikk jeg god tid til å lese, og kom over denne boka“, forteller Anne Martha. Men Assisis bønn har hun hatt kjennskap til helt siden barndommen: Et kort med bønnen hang over hennes seng.
Den kreative prosessen kom i gang etter at det var skiftet tak hjemme. Det var en del store plansjer igjen som skulle beskytte gulvet mot maling. Plansjene skulle egentlig kastes. Men så tenkte Anne Martha at de var jo fine å skrible på. Hun begynte og så utviklet seg skribleriene til Assisis bønn.

Til tross for sykdom
I tre måneder har Anne Martha malt på denne bønnen. Hvorfor Frans av Assisi? Hvorfor denne bønnen? Anne Martha: „Det fascinerer meg når noen tar sitt kall så til de grader som Frans gjorde. Han var modig og sterk og hadde store evner. Dessuten var han meget velstående. Han viste tidlig at han ville bli noe stort og hadde potensiale til det. Da fascinerer det meg at han bruker det til enkelhet, nærhet til Gud og naturen og å leve for de fattige. Men han ble veldig syk som soldat og måtte leve med stor sykdom resten av livet. Det er vel en liten gjenkjennelse og fascinasjon der også, hva han fikk til selv om han var syk.“

Variert symbolbruk
Hva betyr denne bønnen for deg? Anne Martha: „Jeg liker den fordi det er en aktiv bønn. Jeg liker formuleringene LA MEG... den viser at jeg kan bidra med noe. "Det er når vi mister oss selv at vi finner oss selv" Jeg kjente meg igjen i det. Å bli alvorlig syk og få livet så forandret, er litt å miste seg selv. Å finne en ny vei og menig, er jo der jeg er nå.“
27 plansjer er det blitt. Bildene er røffe i uttrykk. På noen har kunstneren sydd hvor de hadde revnet i kantene. Bakgrunnen er mørk. Skriften hvit. Noen bilder viser skoavtrykk, andre bregner. Anne Martha: „Skoavtrykkene har flere betydninger; for det første er det å gå inn i bønnen. Så er det symbol på etterfølgelse av Jesus og Frans var et stort forbilde i. Så handler det om vår egen vandring.

Bregnene er symboler på Frans nærhet til naturen. Han hadde et spesielt nært forhold til naturen og det er blant annet en historie om at han hadde evner til å snakke med dyrene. Engang skal han ha temmet en ulv som landsbyen var fortvilet over, for den drepte både dyr og mennesker. Etter Frans hadde snakket til den og ulven ble tam, ville befolkningen ikke at den skulle dø for den var tegn på Frans uvanlige evner.“

Bildene kunne ses på Røråstoppen skole den 17. mars i forbindelse med gudstjenesten der. kunstneren.

Anne Martha Kjær

Tilbake