Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Fon kirkes historie


Søndag 10. februar ble Fon kirkes informasjonstavle høytidelig avduket av prost Harald Bryne. Tavlen gir et lite innblikk i kirkens 800-årige historie.

I forbindelse med avvikling av Fon Bygdekultur sin virksomhet, fikk Fon menighetsråd en rundhåndet gave som var øremerket til ei informasjonstavle med historiske opplysninger om kirken. Det var nå avdøde Svend Olav Bråthen som hadde ideen om dette formålet. Han hadde besøkt en del kirker som hadde ei slik tavle, og han ønsket at Fon kirke også burde ha noe liknende.

Etter ei tid oppnevnte menighetsrådet en komite bestående av Wenche Weum Bue, Trygve Gran og Rolf Kr. Johnsen. Disse fikk i oppdrag å lage et forslag til ei slik tavle. Trygve har samlet mange historiske opplysninger om kirken, så vi hadde mye å velge i. Vi besøkte også mange kirker i distriktet, og vi opplevde at historiske opplysninger om kirkebyggene var meget varierende. Dette gjorde at vi blei enda mer bevisste på viktigheten av å synliggjøre viktige historiske opplysninger om kirken vår. Etter mange møter og en del diskusjon kom vi fram til et utkast som vi presenterte for menighetsrådet. Vi hadde god hjelp av Morten Olsen-Nauen ved Olsen-Nauen klokkestøperi til å velge riktige materialer, mål og mengde skrift på tavla. Vi har også fått gode råd og veiledning fra kirkevergen vår. Rådet ga klarsignal for produksjonen av tavla. Tavla blei støpt i bronse med uthevede bokstaver og den måler 60 ganger 60 cm.

Hans Arne Hvidsten fra tidligere Fon Bygdekultur, Harald Solberg og Rolf Kr. Johnsen fra menighetsrådet monterte den ferdige tavlen på kirken fredag 8.februar.
Umiddelbart etter gudstjeneste den 10.februar avduket prost Harald Bryne og sokneprest Jon-Geir Dittmann tavla med menigheten som tilskuere. Under den påfølgende kirkekaffen fikk vi mange hyggelige tilbakemeldinger angående tavla.

Vi i menigheten er veldig takknemlige for denne storslåtte gaven, og vi håper og trur at denne vil bidra til økt bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på og bruke slike historiske viktige bygninger.
Rolf Kr. Johnsen (tekst og foto)

Tilbake