Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Trefelling i Ramnes


Fire store lønn- og asketrær er felt utenfor Ramnes kirke.

Bakgrunnen var at trærne hadde vist tegn til skade og greiner hadde falt av. Det ble gjort en vurdering av arborist/ekspert på trær. Flere av trærne ble anbefalt felt og andre måtte beskjæres og døde og svake greiner fjernes.

For å ivareta sikkerheten til besøkende til kirkegården, og til de som arbeider på kirkegården, ble det satt i gang et arbeider som nå er sluttført. Trærne som ble felt viste seg å ha store døde partier inne i stammen, og ville med tiden kunne bli et lett bytte for kraftig vind, sier Oscar Lilleby (bildet) i Lilleby AS Trepleiefirma.

Tilbake