Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Hvite kirketekstiler i Våle


Under gudstjenesten på Kristi Åpenbaringsdag, 6. januar, ble to av de nye kirketekstilene i hvit liturgisk farge tatt i bruk for første gang i Våle kirke

Bilde: Sogneprest Jon-Geir Dittmann og Valborg Lid Enne beundrer de nye kirketekstilene.

Stolaen, som er det brede båndet som prestene bærer over skuldrene, og messehagelen, kappen som brukes under nattverdhandlingen, var da klar til bruk.

Tekst Jon-Geir Dittmann

Symbolrike plagg
Tekstilkunster Laila Thorrud fortalte om symbolene som er valgt i samarbeid med menighetsrådet. På stolaen er det sydd på en grønn palmegrein i grønt og med gullkanting på den ene stolpen. Palmegreinen symboliserer Jesu inntog i Jerusalem folkemengden hyllet han med palmegreiner. I nakken er det brodert et gyllent Kristus-monogram. Det er de to første bokstavene i ordet «Kristus» på gresk; Chi og Rho, tilsvarende vår k og r.

Messehagelen er av den brede typen som nå er standard. Den har et hvitt såkalt «gaffelkors» med en drueklase midt i. Korset som symbol taler for seg selv. Den røde drueklasen er symbol for nattverden (vintreets frukt). Bladene rundt drueklasen, fire i alt ,er symbol for de fire verdenshjørnene. På brystsiden er det brodert en såkalt trikvetra, som er et gammelt symbol for treenigheten. Det består av tre fiske-symboler. Fisken er også et gammelt kristent symbol fra tiden da kirken var forfulgt i Romerriket. Stoffet som er benyttet er håndvevet bomull som kunstneren selv har vevet.

Blir komplett
Menighetsrådet har som intensjon å anskaffe tre plagg til i samme serie, nemlig prekestolsklede, lesepultklede og antependium (alterklede). Så snart økonomien er god nok, vil disse plaggene også bli sydd ferdig og levert. Da vil Våle kirke ha et komplett liturgisk sett i den hvite festfargen som benyttes ved høytidene jul og påske samt Alle Helgens dagen og ved bryllup.

En varm takk til Laila Thorrud (bildet) og til alle som har kjøpt bildet «Prestegårdseika» eller på andre måter gjort det mulig for menigheten å anskaffe disse plaggene.

Tilbake