Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Gaver med historie


Nå kan du sikre deg en gave med histore, deler av en gammel bjelke fra Ramnes kirke er bearbeidet til små engler, hjerter, klokke og en liten bolle.

I vår ble noen takbjelker i Ramnes kirke byttet ut på grunn av råteskader. Noen meter med treverk som ikke var råteskadd er laget om til nytte- og pyntegjenstander av Ole Hans Lunde. Det er små engler, boller, bjeller og hjerteoppheng som selges for 100 kr pr. stk. Overskuddet går til nytt piano i kirken. Suvenirene selges etter gudstjenestene i Ramnes og ved henvendelse til leder for Ramnes menighetsråd, Synnøve Finnerud, tlf.: 99504117. E-post: tosfinne@online.no. Eller i kirkekontorets åpningstider tirsd. 10-11.30, onsdag og torsdag 10-14, Revetalgata 10.

Tilbake