Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Forberedelser


Forberedelser

Pynting av kirken er brudeparet selv ansvarlig for. Pyntingen kan skje samme dag eller dagen før innen kl. 15:30, etter avtale med kirketjener. Pynting samme dag avtales nærmere og kan skje tidligst 1,5 timer før vielsen. Pynting avtales med Per Henning Mørck, tlf. 40 90 31 10. Det er vanlig at brudepar som skal vies samme dag går sammen om pyntingen. Navn og telefonnummer til de andre parene får dere på Re kirkekontor dersom vi har fått tillatelse til å oppgi det.
Dersom dere ønsker å bruke en folder eller et ark med sanger, er det deres eget ansvar. Vi kan imidlertid bidra med en mal for programmet dersom det er ønskelig. Organistene har laget en CD med bryllupsmusikk som kan lånes på kirkekontoret.

Musikalske innslag utenom salmene og inn- og utgangsmarsj, må avtales med organisten, som har det musikalske ansvaret for all musikk som foregår i kirken. Musikalske innslag med tekst, må også avtales med presten. Organisten er tilgjengelige som akkompagnatører til solister på piano eller orgel om dere ikke ønsker å benytte egen. Solister er ansvarlige for i tide å levere riktige noter til stykkene. Linker til lydfiler på youtube og liknende kan ikke benyttes. Øvelse med solist foregår samme dag som bryllupet, normalt timen før. Det er en fordel å bruke erfarne solister.

Kantor/organist Bjørn Vidar Ulvedalen, tlf. 467 64 676 og Truls Gran, tlf. 908 34 745

Nedenfor en liste med bryllupsmarsjer og salmer. Det er mer å velge i enn en skulle tro! Musikken finnes på Spotify eller YouTube. Vi har også spilt inn musikken på en CD, som er til utlån ved henvendelse til kirkekontoret. Håper den kan være til nytte og inspirasjon når dere planlegger deres seremoni. Valg av musikk må alltid avtales direkte med den enkelte organist. Spesielle forhold, for eksempel vikarorganist, kan av og til bety at enkelte av marsjene ikke er på vedkommendes repertoar. For sikkerhets skyld ha en alternativ marsj i bakhånd!

 

 

Tilbake