Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Påmelding/Registrering


Påmelding/registrering
I venstremenyen finner du link til «Påmelding», klikk på den og velg «Registrer vielse». Velg deretter sogn. Der får dere fem muligheter, velg da kirken i den menighet dere ønsker. Fyll ut personopplysningene og adresser. I feltet «Annet» legges inn ønsket dato og klokkeslett. Våre vielsestidspunkt er kl. 12:30 eller kl. 14:30. Så snart vi har mottatt påmeldingen vil dere få en bekreftelse på om ønsket dato og klokkeslett er tilgjengelig.Det er ingen kostnad forbundet med vielse i Den norske kirke i Re dersom en av brudefolket er medlem i Dnk og har adresse i Re. Dersom ingen bor i Re eller er medlem av Dnk sendes det ut faktura etter vielsen. Se vedlagte bestillingsbekreftelse for satser.

Uteleipriser 2018  (indeksreguleres hvert år)
Utleie av kirke og kirketjener: Våle og Ramnes kirker kr. 2885,-
Utleie av kirke og kirketjener: Fon, Vivestad og Undrumsdal kirker kr. 2150,-
I tillegg kommer kostnad for bruk av kantor/organist kr. 1710,-
Det blir også sendt egen faktura fra presten på kr. 3500,- for de som bor utenfor prostiet (prostiet: Hof, Sande, Svelvik, Holmestrand, Horten og Re).

Tilbake