Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Informasjon


Brudefolket må kontakte folkeregisteret på brudens hjemsted så tidlig som mulig, men tidligst 4 mnd. før vielsen for å få prøvingspapirer. En veiledning med lenker til nødvendige dokumenter finner du på nettsiden ved å klikke: Skatteetaten.no, eller søk etter «Veien til ekteskapet – steg for steg».
Etter innsending av papirene til folkeregisteret får dere en prøvingsattest. Denne attesten må kirkekontoret ha mottatt i god tid før vielsen skal finne sted. Dette er grunnlaget for at vi kan foreta vielsen. Folkeregisteret får melding fra kirkekontoret om at vielsen har funnet sted og endelig vielsesattest utstedes av folkeregisteret.

Vigeselsamtale
Samtale med presten foregår vanligvis i løpet av de siste ukene før vielsen. Presten tar kontakt for avtale. Velg to marsjer samt tre salmer som dere ønsker skal benyttes under vielsen. Marsjene avtales med organist i god tid før vielsen, dvs. minst 10 dager før. Under vielsessamtalen gir dere beskjed om hvilke salmer dere har valgt. Det er kun brudeparet som møter til denne samtalen. Se egen artikkel nedenfor for tips.

Prest
Vikarierende sogneprest Ragnhild Christophersen og sogneprest Jon-Geir Dittmann har vielser hver sine helger. Ta kontakt med oss for å få vite hvem som er satt opp som prest denne dagen.

Tilbake