Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Våle menighetsråd


Kontaktinformasjon Våle menighetsråd.

Svein Terje Kvestad
Leder 
902 81 172 
Send e-post 

Arnfrid Lyngved
Nestleder 
920 42 151 
Send e-post 

Arne Kvaal
Sekretær. Representant til fellesrådet 
975 71 432 
Send e-post 

Gro Solberg Dahl
Rådsmedlem 
920 91 510 
Send e-post 

Arnfinn Gabrielsen
Representant til fellesrådet 
9574 5915 
Send e-post 

Jon-Geir Dittmann
Sogneprest 
900 16 943 / 40 90 31 00 
Send e-post

Tilbake