Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Vivestad menighetsråd


Kontaktinformasjon Vivestad menighetsråd.

Tom Einar Hovet
Leder 
982 33 203 
Send e-post 

Ragnhild Skar
Sekretær 
976 67 091 
Send e-post 

Bente Olsen Gaasland
Kasserer 
957 08 079 
Send e-post 

Ingrid Anne S. Langved
Medlem 
456 01 277 
Send e-post 

Tore Krøglid
Medlem 
915 14 136 
Send e-post 

Jon-Geir Dittmann
Sogneprest 
40 90 31 00 / 900 16 943 
Send e-post 

Svein Kristiansen
1. vara 
924 83 813 
Send e-post

Tilbake