Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Undrumsdal menighetsråd


Kontaktinformasjon Undrumsdal menighetsråd.

Berit Therese Bruserud
Leder. repr. til fellesrådet 
902 70 877
Send e-post 

Ann-Karin Joberg
Sekretær 
928 22 897 
Send e-post 

Arnhild Høgvoll Rustan
Nesleder og kasserer 
466 30 009 
Send e-post 

Ragnhild Christophersen
Sogneprest 
40 90 31 00 
Send e-post 

Hans Olav Askjem
Medlem
478 00 538
Send e-post

Edel Marie Hiim
1. vara 
930 61 196 
Send e-post

Tilbake