Fon menighetsråd 2023-2027


Kontaktinformasjon Fon menighetsråd.

Harald Solberg
Leder
415 59 471 
Send e-post 
 

Tove Bråten
Nestleder
984 81 789
Send e-post
 

Wenche Weum Bue
Sekretær
911 76 853
Send e-post
 

Irene Lønn Hvidsten
Kasserer
410 00 764
Send e-post
 

Mikkel Solberg
Medlem
452 04 434
Send e-post
 

Ragnhild Fjeld
Misjonskontakt
992 91 057
Send e-post
 

Marie Pleym
Sokneprest
454 05 470
Send e-post
 

Tilbake