Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Fon menighetsråd


Kontaktinformasjon Fon menighetsråd.

Harald Solberg
Leder 
415 59 471 
Send e-post 

Berta Gunnerød
Nestleder 
984 46 489 
Send e-post 

Rolf Kristian Johnsen
Kasserer 
979 52 889 
Send e-post 

Wenche Weum Bue
Sekretær, representant til fellesrådet 
911 76 853 
Send e-post 

Ragnhild Fjeld
Misjonsutvalget 
992 91 057 
Send e-post 

Karianne Solberg
Vara til fellsrådet 
451 50 012 
Send e-post 

Sissel Frellumstad
1. vararepresentant 
993 56 600 
Send e-post 

Jon-Geir Dittmann
Sogneprest 
900 16 943 / 40 90 31 00 
Send e-post

Tilbake