Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Gravstøtte og monument


Etter gravlegging vil gravplassbetjeningen sørge for at graven blir planert og tilsådd. 

Det bør imidlertid avventes inntil 6 måneder før permanent gravminne settes opp. Dette for at jorda skal få tid til å synke og grunnen stabiliseres. I mellomtiden kan det settes opp et midlertidig kors som kan bestilles hos begravelsesbyrået.
De pårørende sørger selv for oppsetting av monument og inskripsjon. Gravmonumentet settes opp etter søknad til kirkevergen. I følge Forskrifter til gravferdsloven skal alle stående gravminner i stein være forsvarlig festet til fundamentet med bolt.

Det er ingen plikt til å sette et minnesmerke på graven. Graven blir fredet hele den fastsatte tid, og du har samme rettigheter enten det er minnesmerke på graven eller ikke.

Alle minnesmerker må ha en tilfredsstillende form og oppbygning. Til gravminne og fast tilbehør kan det bare brukes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift/vedlikehold av kirkegården.

Gravminnet på kistegravsted skal ikke være 
høyere enn 150 cm, 
bredere enn 85 cm, og 
tykkere enn 60 cm, 
ikke overstige 0,2 kubikkmeter i volum og 
300 kg i vekt.

Gravminnet på urnegravsted skal ikke være 
høyere enn 80 cm, 
bredere enn 75 cm og 
tykkere enn 60 cm, 
ikke overstige 0,1 kubikkmeter i volum og 
150 kg i vekt.

På et nytt gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet. Monumentforhandlerne og kirkevergens kontor kan gi informasjon om bestemmelsene. Skal du kjøpe monument er det vanlig at det er selgeren som søker om å få det godkjent.

Mer informasjon på nettsiden til Vestfold Krematorium

Tilbake