Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Gravsetting av urne


Det er ønskelig at urnen blir satt ned i graven så snart som mulig, og den skal gravsettes senest seks måneder etter dødsfallet. Urnenedsettelser kan gjøres hele året, uavhengig av snø og teleforhold i bakken.

Den som sørger for begravelsen får beskjed fra kirkekontoret når urnen er klar til nedsetting. Hvis man har valgt å ikke være til stede, får man beskjed når nedsettelsen er foretatt.

Det er nærmeste pårørende, oftest den som har underskrevet papirene ved kremasjonsbestillingen, som har disposisjonsretten over urnen. Dersom urnen gravsettes utenfor Re kommune, er det kirkevergen som fyller ut søknadsskjema og kontakter kirkegårdmyndighetene i den aktuelle kommunen hvor urnen skal settes ned.

Mer informasjon på nettsiden til Vestfold Krematorium

Tilbake