Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Seremoniens form


Man kan velge om seremonien skal foregå i kirke eller gravkapell. I Re har vi ikke kapell som egner seg til slike seremonier, derfor foregår disse i en av våre kirker. Dersom avdøde ikke var medlem i Den norske kirke må det avklares om kirken kan benyttes til seremonien. Det er da en kostnad med leie av kirke og kirkelig betjeneing knyttet til gjennomføringen av seremonien. Tidspunktet for seremonien avtales med gravferdsmyndigheten ved å kontakte kirkekontoret.

I samråd med organist/prest, eller den som skal holde begravelsen, velger en ut salmer, sanger og event. andre musikalske innslag (solosang, korsang, musikere mv.) Det er full anledning til å sette sitt personlige preg på kirkerommet ved at de pårørende selv pynter med blomster etc. Pårørende kan også holde minnetale etter avtale med den som leder seremonien.

Pårørendes ønsker angående gravferden følges så langt det er mulig. Ved valg av kistegrav bæres kisten ut til graven, hvor den senkes som en del av seremonien.Valg av religiøse ritualer legges opp i mest mulig samsvar med den avdøde og pårørendes religion og livssyn.

Kirkene kan bare benyttes til kirkelige handlinger, dersom det ikke er gjort serskilt godkjennelse av dette fra det enkelte menighetsråd. Alle kan gravlegges på kirkegården uansett livssyn og gravferdsseremoni.

 

Mer informasjon på nettsiden til Vestfold Krematorium

Tilbake