Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Endelig hvit igjen!


Hvit og fin med nytt tak og nymalt tårn står Ramnes kirke nå fram som en perle av et kulturminne 

Tekst og foto Per Astrup Andreassen 

I sommer ble første del av arbeidene med Ramnes kirke avsluttet. Det er lagt nytt tak, reparert og kalket vegger og malt tårn og øvrige flater. Innvendig er det utbedret betydelige råteskader, råteskader som var så kritiske at bærende konstruksjoner stod i fare for å bryte sammen.
Nå er kirken trygg, hvit og klar for bruk. I løpet av vinteren blir det gjennomført en omlegging av det elektriske anlegget, og satt inn varmestyringssystem som skal sørge for et stabilt inneklima. Det er viktig at varme og fuktighet er på et stabilt nivå slik at det ikke gir skader på kirkens kulturskatter.

Stort etterslep
De tre siste årene er det foretatt nødvendig vedlikehold for drøyt 11 millioner kroner på Undrumsdal, Fon og Ramnes kirker. Nå er kirkene godt rustet for vær og vind. Fokuset har vært å ta vare på det ytre skallet med nye tak og behandlede vegger og å utbedre råteskader, som har oppstått gjennom flere år med fukt og vanninntrenging. Selv om mye er gjort er det estimert et vedlikeholdsetterslep på nærmere 19 millioner kroner på kirkene i Re.

Tilbake