Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Minnelund i Ramnes


I sommer er det etablert en minnelund på Ramnes kirkegård. 

Det er et felt på gravplassen som er tilrettelagt for nedsetting av urner for de som ikke ønsker å ha en grav med eget gravminne. I minnelunden settes det ned urner og man får en navneplate på et felles gravminne på minnelunden. Det kan også settes ned urner anonymnt. Det vil si at det da ikke blir satt opp navneplate på minnesteinen. Gravplassbetjeningen sørger for å plante og stelle på minnelunden. Ta kontakt med kirkekontoret dersom du ønsker ytterligere opplysninger.

Tilbake