Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

En spennende tid


Vi går en spennende høst i møte. I løpet av det siste året er det flere nye enkeltpersoner og barnefamilier som har begynt i Revetal menighet. Det er stas.

Tekst Nadine Vaagen, foto PAA 

Vår oppgave framover blir å legge til rette for at de nye finner sin plass i menigheten og at flere kommer til. Også denne høsten satser vi på å engasjere oss under Re-Mila og invitere til julemesse i samarbeid med Superfredag. Dette er gode møteplasser hvor vi kommer i kontakt med mye folk.

Søndagsgudstjenesten kl. 11 i gymsalen i Røråstoppen skole er menighetens hovedmøtepunkt. Her er det mye liv og røre. Gudstjenesten favner alle aldersgrupper og det er søndagsskole for både små barn og skolebarn. Treåringen hjemme hos oss oppsummerer søndagene på Røråstoppen slik: „Først synger vi og så leker vi med ball.“ Etter gudstjenesten ryddes nemlig gymsalen til frilek mens de voksne tar seg en prat over en kopp kaffe under kirkelunsjen.

Helt fra starten av har Revetal menighet blitt bygd på to pillarer: Gudstjenesten på søndag og småfelleskap i ukedagene. Småfelleskap møtes hjemme hos hverandre. Her formes det vennskap, og troen styrkes. Menigheten har hatt trøkk på dette arbeidet de siste årene med gode resultater: To grupper er oppe og går nå. Begge befinner seg i vekst.
Ungdommene inviteres i høst igjen til mat, film og samtale hos familien Neergård på Bakstevold. Fra 7 til 20 ungdommer har vært innom disse filmkveldene. Det finnes idéer om å utvikle dette tilbudet. Men det må vi komme tilbake til.


Nadine Vaagen er menighetsprest på Revetal

Tilbake