Nye forordninger i Tunsberg bispedømme


Biskopen i Tunsberg har bedt alle menighetene i bispedømmet om å utarbeide nye forordninger. 

Menighetsrådene i Re har avholdt menighetsrådsmøter og orienterer om sin innstilling i menighetsmøter i soknene. Menighetsmøtene er åpent for alle, og skjer rett etter gudstjenesten

 

 

 

 

Våle kirke 4/12.2022 kl. 12:00

Fon kirke 8/1.2023 kl. 12:00

Undrumsdal kirke 8/1.2023  kl. 12:00 

Vivestad kirke 17/1.2023 kl. 18:00

Ramnes kirke 22/1.2023 kl. 12:00

 

Tilbake