LYS VÅKEN


Alle som går på 6. eller 7. trinn i Re er velkommen til en overnatting i Undrumsdal kirke 12.-13.november

Vi møtes kl 18.00 på lørdag og  sover over i kirken ! 

Aktiviteter, pizza  og film med lørdagsgodt !! 

Påmelding til Irene  på Mail : IS543@kirken.no  eller SMS 98827235 

Tilbake