Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Flotte trykk til salgs


To trykk av Astrid Skaaren-Fyrsto ligger ute til auksjon her på nettsiden. Du kan gi bud og støtte innsamlingen til anskaffelse av hvite kirketekstiler i Våle

Astrid Skaaren-Fystro har gitt to trykk i teknikken; etsning. Dette for å støtte kroneinnsamlingen til hvite kirkestekstiler i Våle kirke som sluttføres denne høsten. Motivene er fra gamle Våle skole, med tittel "Første skoledag". Det andre er et prøvetrykk med tittel "Akebrettføre". Det er kommet inn bud på 900,- på prøvetrykket og 1800,- på Våle skole. Flere bud ønskes. Henvendelse; post.re@kirken.no.

Akebrettføre (t.v.) og Første skoledag

Tilbake