Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Ny utlysning diakon og menighetsleder


Stillingen som diakon og menighetsleder i Tønsberg utlyses for 2. gang. Stillingen er en 100 % stilling. Den som blir ansatt blir menighetsleder for Revetal menighet og diakon i menighetene i gamle Re kommune.


Søknad sendes inn via Kirkejobb.no, link til søknadsutfylling finner du her

2. gangs utlysning
Diakon/menighetsleder i Re, Tønsberg, 100 % fast stilling

Det er ledig stilling som diakon i Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad sokn og menighetsleder i Revetal menighet i Våle sokn.
Revetal er et vekstområde beliggende 16 km fra Tønsberg sentrum. Revetal var kommunesenter i Re kommune som ble slått sammen med Tønsberg fra 1.1.2020. Revetal har et attraktivt bomiljø med nytt helsehus, ny barne- og ungdomsskole, barnehager, kjøpesenter og de fleste sentrumsfunksjoner. 
I de 5 soknene Våle, Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad er det vel 7000 medlemmer av Dnk. Revetal menighet ble startet som en prosjektmenighet høsten 2005 for å skape et vitalt menighetsfellesskap i vekstområdet.

Menighetsstaben i Re har gode kontorlokaler på Revetal. Staben består av to sokneprester, to kantorer/organister, en menighetspedagog, en diakon/menighetsleder, en undervisningsleder og kirketjenere. Diakonen vil også samarbeide på tvers av soknegrensene og inngå i et faglig felleskap med kolleger i Tønsberg Domprosti.
Tønsberg kommune har ca. 56 000 innbyggere og ligger i Vestfold og Telemark fylke. Området byr på både maritime opplevelser, et rikt kulturliv, naturopplevelser og et stort og tradisjonsrikt landbruksmiljø. 
I Tønsberg fellesrådsområde er det ni sogn og 14 kirker, flere av disse er fra middelalderen. Fellesrådet har 46 ansatte fordelt på drøyt 36 årsverk. Tønsberg er bispesete for Tunsberg bispedømme, og bispedømmerådets ansatte har sine kontorlokaler i byen. Se for øvrig www.kirken.no/tonsberg for å bli bedre kjent med den kirkelige virksomheten i Tønsberg.

Arbeidsoppgaver/ ansvar
Diakonen leder menighetenes diakonitjeneste i samsvar med gjeldende plan for diakoni i Den norske kirke som sier: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
Den lokale diakoniplanen er nå under revisjon og den som ansettes vil være en viktig medspiller i dette arbeidet.
Diakonen er menighetsleder for Revetal menighet i nært samarbeid med menighetsutvalget. Revetal menighet feirer i dag gudstjeneste på Røråstoppen skole annenhver uke i skoleåret. Revetal menighet har et særlig fokus på barn og familier, men har også rom for mennesker i alle aldersgrupper og i ulike livssituasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetsarbeid i Revetal menighet
 • Delta på gudstjenester med forkynnelse og liturgi
 • Delta i menighetsutvalget og diakoniutvalget
 • Relasjonsbyggende og oppsøkende arbeid overfor sårbare grupper i menighet/lokalsamfunn
 • Fellesskapsbyggende arbeid og nettverksbygging spesielt for barn og unge
 • Samhandle med institusjoner og frivillige organisasjoner
 • Rekruttere, motivere og veilede frivillige medarbeidere
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige ansatte i staben herunder trosopplæringstiltak
 • Sorgarbeid og sjelesorg
 • Samarbeide med kommunale aktører

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjoner i henhold til Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner, eller annen relevant utdanning på bachelor-nivå i kombinasjon med relevant erfaring.
 • Erfaring fra utviklingsarbeid, strategiarbeid og ledelse av frivillige
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
   

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Relasjonsbygger
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Være inspirerende, engasjert og kreativ
 • God arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Et levende menighetsmiljø
 • Gode kontorlokaler på Revetal

Politiattest må fremlegges ved tilsetting. Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Søknadsfrist: 16. august. Tiltredelse etter avtale.

Søknader sendes inn via www.kirkejobb.no - Webcruiter.
www.kirken.no/tonsberg

For nærmere informasjon kontaktes:
Ass. kirkeverge Per Astrup Andreassen, tlf. 486 00 380
Sokneprest Ragnhild Christophersen, tlf. 924 03 663

Søknad sendes inn via Kirkejobb.no, link til søknadsutfylling finner du her

 

Tilbake