Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Pusser opp Vivestad kirke


Vivestad kirke er nå dekket av stillaser. Det er fasaden som skal skrapes og males. Deretter skal det settes i gang arbeider innvendig med nytt oppvarmingssystem og el-anlegg.

Arbeidene med fasaden vil pågå til ut juli. Da er det skiftet ut råteskadd panel, vasket, skrapet og malt. Flannum Tradisjonsbygg har snekkerarbeidene og Juuhl & Bratfoss har malerarbeidene. I starten av juni skal det også tas stilling til hvilke firma som får oppdraget med å oppgradere el- anlegget, sette inn nytt oppvarmingssystem og oppgradere brannvarslingssystemet.

Tilbake