Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Kandidater til kirkevalget i Re


De fem nominasjonskomiteene fra de fem menighetsrådene i Re har nå klare deres nominasjonslister til årets menighetsrådsvalg. Bildet viser fire som nå avslutter deres periode: Arnfrid Lyngved, Synnøve Finnerud, Åse-Marie Holm og Arnfinn Gabrielsen.

Det er nå klart hvem som har sagt seg villig til å st på de fem valglistene til kirkevalget i Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal og Vivestad sogn. Se nederst i denne saken. Valget gjennomføres samtidig med kommune- og fylkestingsvalget den 8. og 9. september. Søndag 8.9 er det mulig å avgi stemme på Revetal ungdomsskole fra kl. 14. – 18.00 for alle fem sogn.
Mandag 9. sept. er valglokalene åpne fra 9.00 – 21.00 også ute i de enkelte sogn. For Våle sogns del kan man avlegge stemme på Revetal ungdomsskole og Våle samfunnshus. Ramnes: Revetal ungdomsskole og Ramnes skole. Vivestad: Sagatun, underetasjen. Undrumsdal: Dalheim samfunnshus, kjellerstuen. Fon: Gymsalen i Fon.

Forhåndsstemmegiving
For å forhåndsstemme må du henvende deg til kirkekontoret i Revetalgata 10 på onsdager og torsdager fra 14. august kl. 14. – 17.00, til og med 5.sept. Alle som er stemmeberetigede til menighetsrådsvalget får tilsendt valgkort i begynnelsen av august der opplysninger om valglokale og åpningstider står oppført. Vi anbefaler at du tar med deg valgkortet når du skal avgi stemme.

Mangler kandidater
Ramnes og Undrumsdal har greid å stille tilstrekkelig antall kandidater til nominasjonskomiteens liste.
For de tre andre sognene er det ikke nok kandidater til å dekke 6 faste plasser og 5 vara. Det er nå opp til velgerne ved at det er mulig å føre opp inntil 3 andre valgbare personer i sognet.

Nominasjonskomiteens liste, Fon
1. HARALD SOLBERG, f. 1950, Fon
2. BERTA GUNNERØD, f. 1977, Fon
3. ANNE GRAN BORE, f. 1967, Fon
4. EIR HOLM, f. 1957, Fon
5. IRENE LØNN HVIDSTEN, f. 1954, Fon
6. RAGNHILD ELISE FJELD, f. 1950, Fon
7. MARIA LOUISE ESPOLIN HOMB, f. 1977, Fon
8. GRO SOLBERG DAHL, f. 1966, Fon
9. SISSEL FRELLUMSTAD, f. 1966, Fon
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, Våle
1. SVEIN TERJE KVESTAD, f. 1951, Våle
2. ELSIE BENEDICTHE LYNGÅS, f. 1971, Våle
3. THORVALD HILLESTAD, f. 1951, Våle
4. VALBORG LID ENNE, f. 1948, Våle
5. NILS ØYVIND KJØL, f. 1947, Våle
6. JAN OVE ERSTAD, f. 1962, Våle
7. ASTRID GJERSØE, f. 1948, Våle
8. BJØRG DALSETH, f. 1946, Våle
9. RUNA ØSTMANN GABRIELSEN, f. 1955, Våle
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, Vivestad
1. AMBJØRG MARIE AKERHOLT, f. 1957, Vivestad
2. TOR-ARNE BRATTELI, f. 1970, Vivestad
3. SOLVEIG HAUGAN JONSEN, f. 1957, Vivestad
4. INGER JOHANNE GRELLAND, f. 1939, Vivestad
5. LARS SØLVERSEN, f. 1966, Vivestad
6. KARI FREY STOKKE, f. 1953, Vivestad
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, Undrumsdal
1. BERIT THERESE BRUSERUD, f. 1978, Undrumsdal
2. GEIR OVE NILSSEN, f. 1967, Undrumsdal
3. INGEBORG HØSTMARK KROKNES, f. 1962, Undrumsdal
4. ANNE MARIE SUNDBY, f. 1948, Undrumsdal
5. ANN-KARIN JOBERG, f. 1975, Undrumsdal
6. EDEL MARIE HIIM, f. 1972, Undrumsdal
7. ANASTASI ZANNAS, f. 1971, Undrumsdal
8. MONICA KISTE BERGAN, f. 1971, Undrumsdal
9. ARNHILD HØGVOLL RUSTAN, f. 1968, Undrumsdal
Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, Ramnes
1. BENT BJUNE, f. 1961, Ramnes
2. BIRGITTE HILDRESTRAND FURUSETH, f. 1966, Ramnes
3. VIDAR PEDERSEN, f. 1959, Ramnes
4. LENE MERETE GJERSØE, f. 1961, Ramnes
5. MINA KAASA VOLLEN, f. 1984, Ramnes
6. ROAR VENÅS, f. 1955, Ramnes
7. MAI BRIT ANDERSEN, f. 1958, Ramnes
8. EINAR KIRKEVOLD, f. 1960, Ramnes
9. BERNHARD MARTI, f. 1971, Ramnes
10. INGRID ANDREA GRANERØD, f. 1970, Ramnes
11. SVEIN HERMAN KLAUSEN, f. 1958, Ramnes
12. INGER ELISABET EKSTRØM LE MAIRE, f. 1957, Ramnes
Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Tilbake