Alle rettigheter 2019 Re kirkelige fellesråd

Frivillighetsprisen 2018


Stay-Up koret i Undrumsdal fikk frivillighetsprisen da nærmere 70 frivillige og ansatte i Den norske kirke i Re var samlet til frivillighetsfest på Våle Samfunnshus 22. november.

Frivillighetsfesten ble innledet med deilig kyllinggryte og is til dessert. Stay-up koret sørget for sang og ledet i allsangen. Sogneprest Jon-Geir Dittmann holdt innlegg om at vi alle er grener på samme tre. Irene Bondal holdt innlegg om frivillighet og stilte spørsmål om hvordan menighetene ønsker å organisere frivillighetsarbeidet. Per Astrup Andreassen fortalte om alle treffpunktene vi som kirke har i løpet av året. Faktisk er det ca. 30 000 treffpunkt i løpet av året mellom frivillige, ansatte og de som deltar på alle våre aktiviteter fra gudstjenester til babysang og dåp.

Fargerikt tre
Diakon Ole A. Hafell og menighetspedagog Irene Solberg sørget for at alle fikk delta med sine synspunkter. Klistrelapper i forskjellig farge ble delt ut og den enkelte skulle svare på spørsmål som: Hva gir glede i arbeidet i kirka? Hva er dine drømmer for kirka? og Hvordan nå drømmene? Alle svarene ble så samlet inn og limt opp som blader på et stort tre. Det ble et fargerikt tre. Bladene ble deretter samlet inn og alle momentene notert ned og blir sendt ut til menighetsrådene for videre arbeid.

Frivillighetspris i Re 2018
Så var det tid for å peke ut årets frivillige i kirkens arbeid i Re. De nominerte var:

  • Lise Lagarhus, for sin innsats i barneklubben SuperFredag
  • Ilo Nilsson, for sin trofaste og mangeårige tjeneste som klokker i Ramnes kirke, kirketjener på Helsehuset og frivillig kontormedarbeider på kirkekontoret.
  • Are og Olaug Jacobsen, for deres utrettelige arbeid og engasjement for Røråstoppen menighet.
  • Stay Up koret i Undrumsdal, for eksemplarisk initiativ og spredning av glede og engasjement.
  • Miniklubben og Fredagsklubben i Fon ved Marit og Harald Solberg, Wenche og Tor Vilhelm Bue og Ragnhild Fjeld, for mer enn 40 års innsats for barn og unge.

Det ble vurdert at alle kandidatene var verdige mottakere av frivillighetsprisen, og etter loddtrekning på kirkens frivillighetsfest på Våle samfunnshus ble Stay-Up koret trukket ut som prisvinner. Ønsker du å høre koret kan det anbefales i forbindelse med Luciakonserten i Undrumsdal den 13.12 kl. 19.00.

Ann-Karin Joberg og Berit Therese Bruserud mottok prisen på vegna av koret. –Veldig, veldig stas og uventa var kommentaren fra prisvinnerne. Vi gjør jo bare det vi synes er gøy og synes det er bra at dette er noe de kan bidra med i kirken.

Tilbake