Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Stell av gravstedet


Enhver som er ansvarlig for en grav, har rett og plikt til å stelle graven. Foran gravminnet kan du opprette et plantefelt i høyde med bakken omkring. Dette feltet kan være opptil 60 cm fra bakkanten av gravminnet, og kan ikke være bredere enn gravminnet. Det kan rammes inn av delt naturstein, men denne må graves ned i jorda slik at kanten ligger i høyde med bakken omkring. Plantene må ikke være høyere enn gravmonumentet eller strekke seg ut over plantefeltet. Plantene må ikke bli så store at de dekker gravminnet og inskripsjonen. 

Det er anledning til å pynte med krans, lys, blomsterbuketter, lykt osv., men slike løse gjenstander må taes bort etter bruk. Avfall skal kastes i beholderne – jord og planterester i en beholder, annet avfall i den andre. Plantefelt som ikke beplantes skal såes til, slik at det er gressbakke på alle sider av gravminnet. 

Stell av graven kan utføres av Re kirkelige fellesråd mot betaling. Prisene fastsettes årlig av Re kirkelige fellesråd.  
Avtale om gravstell kan inneholde klargjøring av blomsterbed, grunngjødsling, luking og vanning gjennom hele sesongen. For det året eller den perioden graven skal stelles har gravplassforvaltningen tilsyn med gravstedet. Se forøvrig våre gravplassvedtekter

Vi tilbyr to typer tjenester:

Sommerstell:
Fullt sommerstell: Dette innebærer planting, som regel stemor, før 17. mai. I juni erstattes disse med sommerblomster, i september lyngplanter. Gjennom hele sesongen sørges det for vanning, luking og gjødsling. Satsen for 2019 er kr. 1867,–. Denne typen stell kan også bestilles som langtidsavtalt stell, dvs. man kan betale inn en avtalt sum for en periode. Det er også mulig å kun bestille vanning og luking kr. 1077,–. Man planter da ut selv og overlater videre stell til gravplassens personale. For begge typer stell inngår leie av egen plantekasse som graves ned. 

Langtidsavtalt stellavtale: 
Det lages en skriftlig legatavtale, og det settes av et beløp som skal dekke stell av gravstedet for flere år. Kirkevergen forvalter midlene, og fører regnskap. Innbetalte midler dekker utgifter til stell av gravstedet etter gjeldende satser som for sommerstell. 

Ved henvendelse til kirkekontoret, tlf. 40 90 31 00, kan du få råd om hvor stort beløp det kan være lurt å sette av. Når midlene er oppbrukt vil festeren bli kontaktet og forespurt om legatet skal styrkes. Felles for disse avtalene er at det benyttes en plantekasse.

Skjemaer som kan lastes ned:

Sommerstell (priser 2017)

Langtidsavtalt stell:
Statutter
Søknadsskjema

Gravplassvedtekter for Re

Tilbake