Alle rettigheter 2020 Re kirkelige fellesråd

Påmelding konfirmasjon


Skal du opp i 9. trinn og vil være konfirmant i kirka? I konfirmasjonstiden belyses mange temaer, det blir leir, undervisningsgrupper med mer. Les mer og meld deg på her.

 

Meld deg på her:  Konfirmant 2021 

De som er født i 2006 eller skal opp i 9. trinn kan være konfirmant i menighetene i Re i den norske kirke. Konfirmasjonsundervisningen går gjennom skoleåret 2020/21 og omfatter klasseundervisning, gruppesamlinger, leirdøgn og gudstjenester.

Bekrefte
Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter.
Dåp er en forutsetning for konfirmasjon. Hvis du ikke er døpt, legger vi til rette for dåp i løpet av året.  Dersom du er døpt i et annet kirkesamfunn, trenger vi dåpsattest.

"En himmel over livet"?
Konfirmasjonstiden er en spennende tid. Om du tror, tviler eller har spørsmål er du
velkommen. Vi belyser blant annet temaer som:
-Finnes Gud?
-Hvem er jeg?
-Hvordan ber man?
-Har Bibelen noe å si meg?


Opplegget
Konfirmantundervisningen består av: -
-Undervisningssamlinger
-«Hjemmegrupper»
-Gudstjenester, tjenesteoppgaver
- Leir / tur til Solåsen i Larvik 23.-24. januar

I Ramnes og Undrumsdal er det sokneprest Ragnhild som har ansvaret for undervisningen, og mange av samlingene skjer i Ramnes kirke og rett etter skoletid. For Våle, Fon og Vivestad har undervisningsleder Randi Anne ansvaret, og noen samlinger er i Våle kirke, og noen er enten på Våle menighetshus eller i samme bygg som kirkekontoret på Revetal. Tilrettelegging / spesielle forhold: Alle kan være konfirmant, og er det spesielle forhold tar vi hensyn til det, og vi kan også ha individuelle opplegg der det er best for konfirmanten.
Ta gjerne kontakt med Kirkekontoret om det er annet du lurer på, gjerne på epost, eller ring. Kontaktinfo finner du på menighetssida i Re-Avisa, brosjyra om kirkelig konfirmasjon i Re som er sendt i posten, eller nederst på nettsiden.

Tilbake