Meny
Påmelding
Våle menighetshus
Kalender
25 September
11:00 Institusjonsandakt, Re helsehus
30 September
07:00 Gudstjeneste i Sagatun
02 Oktober
11:00 Institusjonsgudstjeneste, Re helsehus
07 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Våle kirke
09 Oktober
11:00 Institusjonsandakt, Re helsehus
14 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Fon Kirke
11:00 Familiegudstjeneste i Røråstoppen Skole
11:00 Gudstjeneste i Undrumsdal Kirke
16 Oktober
11:00 Institusjonsandakt, Re helsehus
21 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Ramnes Kirke

Til Ettertanke

Til Ettertanke

Noen å snakke med?

Kirkens SOS

 

En dugnadsmenighet

Revetal menighet har tilbud til alle, fra de små til de store. Her er det rom for at barna skal boltre seg og de voksne ha fellesskap over en brødskive og kaffekopp.

http://re.kirken.no/img/06_11_14_Revetal_Menighet/17_Nadine_og_barna.jpgI 12 år har Den norske kirke i Re hatt gudstjenester på Røråstoppen skole på Revetal. Det startet som et ønske om gudstjenester tilrettelagt for barnefamilier, og nærhet til de sterkt voksende boligområdene på Revetal.

Bilde: Nadine Vaagen sammen med barna Josefine og Sakarias

Annerledes menighet
-Det som preger menigheten er at den er startet og drevet av grasrota, Revetal menighet er en dugnadsmenighet, sier menighetens prest Nadine Vaagen. Vi møter henne hjemme en lørdag sammen med de to barna Sakarias (5 mnd.) og Josefine (3 år). 22. april er hun igjen og se som prest på gudstjeneste etter fødselspermisjon. Nadine sier at de som deltar i menigheten i veldig stor grad er med på å forme hvordan menigheten skal være. -Fra begynnelsen av har det vært fokus på at vi ønsker å nå alle generasjoner, særlig familier, sier Nadine. Det er stor forskjell på hvordan en gudstjeneste blir til. Her blir gudstjenesten laget mer av menigheten, mens det i en tradisjonell menighet er det mer staben som forbereder og lager gudstjenesten. Dermed får menigheten et større eierforhold, sier hun, og peker på at det er menigheten som gjør i stand kirkerommet, som har barnearbeidet, leder gudstjenesten, har ansvaret for det musikalske og gjør klar til kirkelunsj etter gudstjenesten.

Tredelt gudstjeneste
Gudstjenesten i Revetal menighet involverer i stor grad deltakerne, ifølge Nadine. Først starter det med en felles del der alle er samlet og der høydepunktet er bønnevandring med nattverd. Så går barna i aldersbestemte grupper parallelt med at de voksen får deres del. Deretter er det kirkelunsj, som også er en del av gudstjenesten, understreker Nadine. 
-Kirkelunsjen er med å bygge fellesskap, noe menigheten er opptatt av, det å se hverandre og å se de som kommer til kirken er viktig. Det skjer både for de som spiser kirkelunsj og for de yngre som får slå seg løs i gymsalen, sier hun.

Friere form
-Et mål med å ha gudstjenestene på Røråstoppen skole er at det skal være en menighet i nærheten der folk bor, sier Nadine. Jeg tror det er viktig for kirken å være tilstede i nærmiljøet og bidra på en positiv måte. Vår gudstjenesteform kommuniserer nok også bedre med folk som ikke går i kirken så ofte. Her får barna bevege seg mer fritt, noe som jo er enklere i en gymsal enn i et kirkerom med faste benker, sier hun.
Menighetens ønske om å være tilstede i nærmiljøet gjenspeiles blant annet i at menigheten engasjeres i Re Mila, arrangerer Godhetsdagene og gudstjeneste under Re middelalderdager.
-Vi har både et fokus utad og et fokus innad. Innad ønsker vi å ha et åndelig fokus og være et sted der folk kan vokse i den kristne tro, sier Nadine Vaagen.
http://re.kirken.no/img/06_11_14_Revetal_Menighet/Utfordrende_okonomi,_Revetal_menighet,_annonse.jpg

  
Av: Per Astrup Andreassen   Publisert: 09.03.2018
 

Se tidligere utgaver »
Linker
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Re Kirkekontor 
Revetalgata 10              
3174 Revetal

Tlf: 40 90 31 00
post@re.kirken.no

Åpningstider
Tirsdag kl. 10 - 11:30
Onsd. - torsd. kl. 10.00 - 14.00
Lunsjpause kl. 11:30 - 12:00
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Re kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no